Logo

Huvuddelen av alla regioner är anslutna till registret

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

UTFASNING AV MOBILT BANKID

Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

Läs hela nyheten.