Kontakt

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering leds av forskningsinstitutet Hörselbron som genomför forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hörsel på uppdrag av forskargrupper, företag, användarorganisationer och landsting.

Forskningsinstitutet Hörselbron
Lindstedtsvägen 24
114 28 Stockholm
Telefon 08-790 7557
Fax 08-790 7854
info@horselbron.se
www.horselbron.se

Kontaktperson

Peter Nordqvist

Ordförande i referensgruppen för Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

peter@horselbron.se

08-790 75 57