Logo

Kvalitetsregistret som bidragande datakälla till Socialstyrelsens utvärdering

Data från Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering har använts i en utvärdering som Socialstyrelsen gjort på uppdrag från regeringen. Målet med utvärderingen är att den ska utgöra underlag för regeringen i bedömningen av om ytterligare initiativ ska tas för att främja fritt val av hjälpmedel.