Logo

Större nytta av hörapparaten tack vare register

Alltfler landsting ansluter sig till Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering. De får då veta vilken nytta deras patienter har av sina hörapparater och vad de kan göra för att nyttan ska öka. Registret har snabbt blivit en pådrivare av förbättringar i hörselvården.